Crynodeb o Gynnal a Chadw Auto AC a Diffygion Cyffredin a Dadansoddiad Achos o Gyflyru Aer Modurol 17

(2) Dadansoddi a dileu cau'r system cyflenwi aer

1) Mae'r ffiws yn cael ei chwythu neu mae'r switsh mewn cysylltiad gwael.Gwiriwch y ffiwslawdd a'i ailosod, a sychwch y cysylltiadau switsh yn ysgafn â phapur tywod mân.

2) Mae dirwyn i ben ymodur chwythwryn cael ei losgi allan, disodli'r dirwyn i ben.

3) Mae'r gwrthydd rheoleiddio cyflymder chwythwr wedi'i dorri a dylid disodli'r gwrthydd.

(3) Dadansoddi a dileu gollyngiadau piblinell

1) Mae'r pibell yn heneiddio ac nid yw'r cyd yn gadarn.Newidiwch y bibell ddŵr a chysylltwch yr uniad yn ddiogel.

2) Os na ellir cau'r switsh dŵr poeth, dylid atgyweirio'r switsh dŵr poeth.

(4) Dadansoddi a dileu gorboethi gwresogi.

1) Addasiad amhriodol o'r mwy llaith rheoli tymheredd.Dylid ei ail-addasu.

2) Mae'r gwrthydd rheoleiddio cyflymder gefnogwr yn cael ei niweidio, disodli'r gwrthydd.

3) Mae thermostat yr injan wedi'i ddifrodi, disodli'r thermostat.

(5) Dadansoddi a dileu aer poeth dadmer annigonol.

1) Yrallfa awyryn cael ei rwystro.Dylid ei glirio.

2) Gwresogi annigonol.I wirio'r rhannau cyfatebol: gwresogydd, drws tymheredd, chwythwr, switsh dŵr poeth, thermostat, gweler (1) uchod am fanylion.

3) Addasiad amhriodol o'r damper dadmer.Ail-addasu'r damper.

(6) Dadansoddi a dileu arogl rhyfedd yn y craidd gwresogydd.

1) Mae uniad pibell fewnfa dŵr y gwresogydd yn gollwng a dylid ei dynhau neu ei sownd.

2) Mae'r bibell gwresogydd yn gollwng.Amnewid y tiwb gwresogydd.

(7) Dadansoddi a dileu trin llafurus neu aneffeithiol

1) Mae'r mecanwaith rheoli yn sownd ac mae'r drws aer yn sownd yn dynn.Dylid ei addasu neu ei atgyweirio.

2) Mae pob gyriant gwactod allan o drefn a dylid eu disodli.

Mae'r uchod yn amlinellu ffenomenau annymunol y system aerdymheru a'r dulliau trin, a all helpu i ddadansoddi'r achosion mewn defnydd gwirioneddol, er mwyn "rhagnodi'r feddyginiaeth gywir", dileu'r nam, a gwneud yaerdymheru ceirgweithio fel arfer.

car ac repair

 


Amser postio: Ionawr-06-2022