Manifold gwacáu

Mae'r manifold gwacáu wedi'i gysylltu â bloc silindr yr injan, ac mae nwy gwacáu pob silindr yn cael ei gasglu a'i arwain i mewn i'r manifold gwacáu gyda phiblinellau canghennog.Y prif ofyniad ar ei gyfer yw lleihau ymwrthedd gwacáu cymaint â phosibl ac osgoi ymyrraeth cilyddol rhwng silindrau.Pan fydd y gwacáu yn rhy ddwys, bydd y silindrau'n ymyrryd â'i gilydd, hynny yw, pan fydd un silindr yn flinedig, mae'n taro'r nwy gwacáu heb ei ollwng o silindrau eraill.Yn y modd hwn, bydd yn cynyddu ymwrthedd y gwacáu, a thrwy hynny leihau allbwn yr injan.Yr ateb yw gwahanu gwacáu pob silindr gymaint ag y bo modd, un gangen ar gyfer pob silindr, neu un gangen ar gyfer dau silindr, ac ymestyn pob cangen gymaint â phosibl a'i siapio'n annibynnol i leihau dylanwad cilyddol y nwy yn tiwbiau gwahanol.

12Nesaf >>> Tudalen 1/2