Craidd anweddydd

Anweddiad yw'r broses ffisegol o drawsnewid hylif yn gyflwr nwyol.Yn gyffredinol, mae anweddydd yn wrthrych sy'n trosi sylwedd hylif yn gyflwr nwyol.Mae yna nifer fawr o anweddyddion yn y diwydiant, ac mae anweddyddion a ddefnyddir mewn systemau rheweiddio yn un ohonyn nhw.Mae'r anweddydd yn rhan bwysig iawn o'r pedair rhan fawr o oeri.Mae'r hylif cyddwys tymheredd isel yn mynd trwy'r anweddydd, yn cyfnewid gwres gyda'r aer allanol, yn anweddu ac yn amsugno gwres, ac yn cyflawni effaith rheweiddio.Mae'r anweddydd yn cynnwys dwy ran yn bennaf, sef siambr wresogi a siambr anweddu.Mae'r siambr wresogi yn darparu'r gwres sydd ei angen ar gyfer anweddiad i'r hylif i hyrwyddo berwi ac anweddu'r hylif;mae'r siambr anweddu yn gwahanu'r cyfnodau nwy a hylif yn llwyr.