Cywasgydd

Y cywasgydd aerdymheru ceir yw calon y system aerdymheru a'r ffynhonnell pŵer i'r oergell gylchredeg yn y system.Pan fydd y cywasgydd auto cerrynt eiledol yn gweithio, mae'n sugno mewn oergell hylif tymheredd isel, pwysedd isel, ac yn gollwng yr oergell nwyol tymheredd uchel, pwysedd uchel o'r pen gollwng.Dim ond am gywasgu a chludo anwedd oergell yn y cyflyrydd aer y mae'r cywasgydd car yn gyfrifol amdano, ac ni all oeri ei hun.Mae dim gollyngiadau, dim sŵn annormal, a phwysau digonol yn gynhyrchion cymwys.Rhennir cywasgwyr yn ddau fath: dadleoli digyfnewid a dadleoli amrywiol.Yn ôl gwahanol egwyddorion gweithio, gellir rhannu cywasgwyr aerdymheru yn gywasgwyr dadleoli sefydlog a chywasgwyr dadleoli amrywiol.Yn ôl gwahanol ddulliau gweithio, yn gyffredinol gellir rhannu cywasgwyr yn fathau cilyddol a chylchdro.Mae cywasgwyr cilyddol cyffredin yn cynnwys math gwialen cysylltu crankshaft a math piston echelinol, ac mae cywasgwyr cylchdro cyffredin yn cynnwys math ceiliog cylchdro a math sgrolio.

123456Nesaf >>> Tudalen 1/47